Alliantie van bedrijfsleiders (CEO Alliance) steunt EU-plan om koolstofemissies tegen 2030 met 55% te verminderen

Banner.png
  • Twaalf bedrijfsleiders komen samen in Parijs om de verdere ondersteuning van de Europese Green Deal te bespreken ​ 
  • De Europese CEO Alliance is van mening dat de bestrijding van de klimaatverandering een collectieve inspanning moet zijn van alle EU-lidstaten én dat een intensieve samenwerking tussen de publieke sector en het bedrijfsleven nodig is 
  • Een krachtig koolstofprijssignaal op Europees niveau is dé sleutel tot het behalen van koolstofneutraliteit tegen 2050 en het terugdringen van de broeikasgasemissies met 55%, op basis van het niveau van 1990, ​ tegen 2030 
  • Verscheidene sectoroverschrijdende initiatieven en de beleidsaanbevelingen moeten de wereldwijde klimaatdoelstellingen ondersteunen, maar ook langdurige groei én duurzame jobs aanwakkeren. 

Rueil-Malmaison (Frankrijk) - Terwijl de Europese Commissie zich opmaakt om het "Fit for 55"-pakket voor te stellen, formuleerde de Europese CEO Alliance beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van een progressief en ambitieus plan naar klimaatneutraliteit. ​ Om de deze aan te pakken is een sterke samenwerking nodig tussen de publieke sector en het bedrijfsleven, zo kondigde de alliantie aan na haar bijeenkomst in Parijs. De CEO Alliance zou een herziening van de belangrijkste EU regelgevingsinstrumenten toejuichen, met name subsidies voor technologieën met een hoge CO2-uitstoot. De voorstellen van de CEO's bevatten het uitsturen van een sterk koolstofprijssignaal, maar ook het versnellen van maatregelen om mobiliteit, vervoer, gebouwen én energiesystemen koolstofvrij te maken. Ook het bespoedigen van de vernieuwing van belangrijke industriesectoren in de EU stond op de agenda. 

"Ik ben erg blij dat ik vandaag van gedachten heb kunnen wisselen met de bedrijven die oplossingsgericht meedenken over de uitvoering van de Green Deal, het koolstofvrij maken van onze economie, een groene transitie én energie-efficiëntie. Nu de Europese Commissie zich opmaakt om haar energie- en klimaatpakket "Fit for 55" te presenteren, met maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen in 2030 en koolstofneutraliteit te bereiken in 2050, is de mobilisatie van industriële en economische spelers essentieel om allemaal samen onze klimaatdoelstellingen te behalen." aldus Clément Beaune, staatssecretaris voor Europese Zaken in de Franse regering. ​ 
CEO van de Volkswagen Groep, Herbert Diess: "Het klimaat zal de komende jaren en decennia onze grootste uitdaging blijven. De CEO Alliance staat volledig achter de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie, waarvoor géén alternatief bestaat. Het is tijd om de politieke gesprekken om te zetten in effectieve acties en handelingen. De CEO Alliance roept samen met heel wat Europese toonaangevende bedrijven op tot een koolstofprijssignaal dat de uitstoot in alle sectoren en landen aangaat". 
Jean-Pascal Tricoire, CEO en voorzitter van Schneider Electric gaat verder: "Het aankomende EU-beleidspakket om de koolstofuitstoot in de komende tien jaar met 55% te verminderen, is absoluut nodig. De doorbraak komt er als we van ambitie naar actie overschakelen. Bedrijven spelen een cruciale rol in het verduurzamen van die energietransitie en zij hebben de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. Alleen een gezamenlijke inspanning en samenwerking tussen de publieke sector én de industrie, kan leiden tot duurzame groei en duurzame jobs op lange termijn. Allemaal samen staan we achter Europa, dat op weg is naar een koolstofarme economie. We zijn erg vereerd de CEO Alliance in het kantoor van Schneider Electric in Parijs te mogen verwelkomen. Dank aan Herbert Diess voor het initiëren en voorzitten van dit initiatief." 

De leden van de alliantie stelden als centraal instrument een sterk koolstofprijssignaal voor om de klimaatdoelstellingen van de EU te bereiken. Koolstof moet in de hele economie een gezamenlijke prijs hebben. De alliantie pleitte daarnaast ook voor een verdere verbetering van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (voor elektriciteit en zware industrie) en voor de invoering van sectorspecifieke "cap-and-trade"-systemen die van toepassing zijn op mobiliteit, vervoer en de bouwsector. De sectorspecifieke systemen zouden vanaf 2030 kunnen samenkomen. Een ander voorstel is een Europees koolstofprijssysteem dat, mits de nodige maatregelen, een sociaal evenwicht en emissiereductie kan bereiken. ​ 

 Het koolstofvrij maken van mobiliteit, transport en gebouwen zal de grootste uitdaging zijn. Voor de transport- en mobiliteitssector is namelijk gebleken dat elektrisch vervoer voor personenauto's, lichte en zware bedrijfsvoertuigen de meest efficiënte technologie is op vlak van energieverbruik en emissiereductie. Om het volledige ecosysteem rond elektrische mobiliteit te ondersteunen, hebben de leden van de CEO Alliance sectoroverschrijdende projecten opgezet om de productie van batterijen op te voeren en in heel Europa een oplaadinfrastructuur te creëren. 

Met de "Buildings Renovation Wave" van de Europese Commissie steunt de alliantie de ambitieuze renovatiedoelstellingen (van ten minste 3% per jaar) om de transformatie van de gebouwen te versnellen. Deze moeten voldoen aan hogere normen inzake energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en duurzame materialen. De alliantie pleit er daarnaast voor om verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen spoedig te vervangen door elektrische warmtepompen, warmtedistributie en digitale oplossingen. De CEO's hebben zich ertoe verbonden deze richtlijn toe te passen op de gebouwen van hun eigen bedrijven. ​ 

 De Europese klimaatdoelstellingen vereisen een snelle toename van de opwekking van hernieuwbare energie en de directe elektrificatie van mobiliteit, transport en verwarming/koeling van gebouwen. De CEO Alliance werkt aan een project voor de integratie van energiesystemen, met name grids, om tot een systeem te komen dat voornamelijk op hernieuwbare energiebronnen en flexibele oplossingen is gebaseerd. ​ 

 De “CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience” is in 2020 opgericht in het kader van de Corona-pandemie en de historische Europese Green Deal. Het gemeenschappelijke doel van de alliantie is om van Europa wereldwijd de meest toonaangevende regio op het vlak van klimaat te maken en tegelijkertijd investeringen aan te moedigen, innovaties in nieuwe technologieën aan te wakkeren en duurzame jobs te creëren. ​ 

 De leden zien zichzelf als "actiegedreven", een verbond dat samenwerkt aan sectoroverschrijdende en cross-Europese projecten op grote schaal zoals de Europese laadinfrastructuur voor zware vrachtwagens, integratie van energiesystemen (met name grids), digitale tracering van koolstofvoetafdrukken, duurzame en gezonde gebouwen voor werken en wonen in de toekomst, elektrische bussen voor Europa, groene waterstof-waardeketens én de snelle ontwikkeling van de batterijproductie. Andere projecten worden volop voorbereid, ​ waaronder een project met betrekking tot koolstofarm staal. De CEO's zullen hun eerste tastbare resultaten voorleggen en de uitvoering ervan bespreken met hooggeplaatste EU-vertegenwoordigers tijdens een top die gepland staat voor het najaar van 2021. 

De alliantie brengt 12 topmanagers uit de energie-, transport- en technologiesector samen, namelijk: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) en Herbert Diess (Volkswagen). McKinsey & Company levert een bijdrage aan de kennis van de CEO Alliance en voorziet aanvullend onderzoek en gegevens. 

 

Ward Vanhee

Press Officer, Two cents

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Schneider Electric Belgium

Schneider wil iedereen de kans geven om de beschikbare energiebronnen en middelen te optimaliseren en zo te bouwen aan vooruitgang en duurzaamheid  voor ons allemaal. Dat streven wordt samengevat in ‘Life Is On’.

Schneider Electric profileert zich als digitale partner voor duurzaamheid en efficiëntie. Het bedrijf stimuleert de digitale transformatie via een integratie van internationaal toonaangevende processen en energietechnologieën, end-point to cloud geconnecteerde producten, stuurprogramma’s, software en diensten in elke fase van de levenscyclus. Zo komt Schneider Electric tot een geïntegreerd beheer van bedrijven, woningen, gebouwen, datacenters, infrastructuren en industrieën.

Schneider Electric is een bijzonder lokaal bedrijf dat internationaal actief is. Het pleit voor open normen en bouwt mee aan ecosystemen met een passie voor gemeenschappelijke waarden rond zingeving, inclusie en empowermentwww.se.com/be

Contact

Dieweg 3 B-1180 Brussel

+32 2 37 37 502

[email protected]

www.se.be