Schneider Electric toont solidariteit met slachtoffers overstromingen

  • Vrijwilligerswerk tijdens de werkuren mogelijk
  • Advies rond de veiligheid van elektrische installaties
  • Maximale ondersteuning voor de getroffen klanten 

Ons land werd recent getroffen door ongeziene weersomstandigheden, die resulteerden in dramatische overstromingen met veel menselijke en materiële schade. Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, reageerde meteen. Het bedrijf wil maximale steun bieden aan haar klanten, belangrijk advies verlenen over veiligheid én met concrete acties solidariteit tonen met alle slachtoffers.

Vrijwilligerswerk tijdens de werkuren

Het menselijk leed van de ramp is amper te overzien. Daarom kunnen werknemers van Schneider Electric de getroffen families steunen door zich in te zetten als vrijwilliger. Dit kan onder andere door zich aan te melden op het platform voor crisisvrijwilligers: https://crisisvrijwilligers.rodekruis.be.  Schneider Electric maakt het voor haar personeel mogelijk dit tijdens de werkuren te doen. In naam van de Schneider Electric Belgium Foundation wordt bovendien financiële steun verleend aan Rode Kruis Vlaanderen en Croix Rouge Belgique, en verdubbelt Schneider Electric België elke persoonlijke gift van werknemers.

Voorzorgsmaatregelen veiligheid cruciaal

Schneider Electric geeft ook een belangrijke waarschuwing mee met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties. Waterschade na een overstroming is niet altijd direct zichtbaar en kan ook op termijn gevaar betekenen voor de veiligheid van de gebruikers.

Voor installaties in industriële en commerciële omgevingen is het evident dat gespecialiseerde technici de installatie nakijken maar ook de huishoudelijke installaties worden best eerst door een vakman nagekeken. Ook al lijkt de installatie uitwendig in orde, corrosie en mechanische schade kunnen ervoor zorgen dat de veiligheidssystemen niet functioneren wanneer dit nodig is. Dit kan op termijn leiden tot incidenten van elektrische schok of brand.

Schneider Electric deelt de volgende tips mee betreffende de elektrische installatie:

  • Indien dit nog niet is gedaan, neem maatregelen om schadebeperking uit te voeren
  • Zet de apparatuur niet onder spanning zonder dat deze eerst werd nagekeken door een vakman
  • Waarschuw de verzekeringsmaatschappij. Overal waar water is gepasseerd moet om veiligheidsredenen de volledige installatie worden vervangen
  • Vraag offertes aan voor alle uitgevoerde werkzaamheden

Solidariteit

Schneider Electric stelt alles in het werk om de klanten die slachtoffer zijn geworden te helpen met expertise en vervangend materieel. “Wij waren allemaal erg geraakt door de beelden uit de overstroomde gebieden. Ook enkele collega’s waren persoonlijk getroffen. We hopen als Schneider Electric ons steentje te kunnen bijdragen, door snelle hulp te bieden aan onze klanten, maar ook door onze solidariteit met alle slachtoffers te tonen”, stelt David Orgaz, CEO van Schneider Electric België.

Els Vanhonsebrouck Marketing Communication Specialist, Schneider Electric
Ward Vanhee Sr Project Manager, Two cents

 

Over Schneider Electric Belgium

Schneider wil iedereen de kans geven om de beschikbare energiebronnen en middelen te optimaliseren en zo te bouwen aan vooruitgang en duurzaamheid  voor ons allemaal. Dat streven wordt samengevat in ‘Life Is On’.

Schneider Electric profileert zich als digitale partner voor duurzaamheid en efficiëntie. Het bedrijf stimuleert de digitale transformatie via een integratie van internationaal toonaangevende processen en energietechnologieën, end-point to cloud geconnecteerde producten, stuurprogramma’s, software en diensten in elke fase van de levenscyclus. Zo komt Schneider Electric tot een geïntegreerd beheer van bedrijven, woningen, gebouwen, datacenters, infrastructuren en industrieën.

Schneider Electric is een bijzonder lokaal bedrijf dat internationaal actief is. Het pleit voor open normen en bouwt mee aan ecosystemen met een passie voor gemeenschappelijke waarden rond zingeving, inclusie en empowermentwww.se.com/be

Schneider Electric Belgium
Dieweg 3
B-1180 Brussel