Schneider Electric versterkt service aan industrie dankzij partnerschap met Cebeo

Schneider Electric versterkt service aan industrie dankzij partnerschap met Cebeo

Schneider Electric overhandigde op 1 september het Industrial Automation Distributor (IAD) certificaat aan Cebeo, gespecialiseerde groothandel in elektrotechnisch materiaal. Het IAD programma steunt op streng geselecteerde partners die in nauwe samenwerking met Schneider Electric een uitgebreide service bieden aan het industriële segment. “Het certificaat is geen eindpunt”, klinkt het bij beide partners, maar de start van een gezamenlijk traject dat resulteert in optimale service.”

Dienstverlening centraal

 “We zien een IAD-team echt als een deel van de grotere ploeg van Schneider Electric”, zegt David Orgaz D’Hollander, CEO van Schneider Electric Belgium. “Het team van Cebeo is een perfect voorbeeld. De IAD-teamleden van Cebeo treden op als ambassadeurs voor Schneider Electric. Ze starten vanuit de behoefte van de klant en werken daar een oplossing voor uit.”

Versneld groeien in het industriële segment

Het IAD-concept bezorgt zowel Schneider Electric, Cebeo als de klant voordeel. “Voor Schneider Electric is het een belangrijk strategisch initiatief”, stelt David Orgaz D’Hollander. “Het is niet evident om in het industriële segment versneld te groeien. We zijn er echter van overtuigd dat we het met het IAD-programma wel klaarspelen. Alles draait om engagement: het vraagt focus, expertise en een investering – in tijd en middelen – om het certificaat van IAD te behalen.”Maar die inspanning levert Cebeo uiteindelijk ook resultaat op. “We zien het als een nieuwe stap in het traject dat we voor ogen hebben”, zegt Alexander Dewulf, CEO van Cebeo en Sonepar Belgium. “We evolueren van een groothandelaar naar een echte value-added reseller en we leggen dat traject gezamenlijk met Schneider Electric af.”

Een samenwerking ten voordele van de klant

De nauwe samenwerking tussen beide partijen heeft uiteindelijk één hoofddoel: een substantiële meerwaarde bieden voor de klanten. Beide partijen voorzien binnen het IAD-plan verschillende investeringen die dit doel realiseren.

Schneider Electric biedt als wereldwijde topleverancier van diverse applicaties ondersteuning aan de lokale competentie van Cebeo. Aan het halen van het IAD certificaat ging voor Cebeo dan weer een intensief trainingsprogramma vooraf, zodat zij experts werden in de producten en oplossingen van Schneider Electric. Een dedicated IAD team staat vanaf nu ter beschikking van het cliënteel.

Het resultaat? Schneider Electric en Cebeo zijn nu perfect op elkaar ingespeeld. De bedrijven kunnen hierdoor samen oplossingen uitwerken, waarbij de optimale dienstverlening aan de klant centraal staat. Een mooi voorbeeld zijn de mogelijkheden van nieuwe projecten gebaseerd op het EcoStruXure model, met een focus op digitalisering, efficiëntie en kostenbesparing.

Bredere evolutie in de markt

Het IAD-concept van Schneider Electric sluit nauw aan bij een bredere evolutie in de markt. “Onze sector verandert”, zegt Alexander Dewulf. “Wij geloven in de sterkte van een ecosysteem. Eén ononderbroken flow van fabrikant tot eindklant, met de waardecreatie voor die eindklant als uitgangspunt.” In die optiek vindt Cebeo het belangrijk om alle partijen uit dat ecosysteem – zoals machinebouwers en installateurs – nauwer te betrekken. “Die betrokkenheid moet er al zijn vanaf de behoeftebepaling door de klant”, vindt Alexander Dewulf. “We dragen daaraan bij door de technische competentie binnen onze rol als groothandel te versterken. Zo treden we met Cebeo op als het verlengstuk van Schneider Electric en transformeren we van een pure groothandel in een servicebedrijf.”

Erkenning

“We beschouwen het IAD-certificaat ook als een erkenning”, besluit Alexander Dewulf. “Het is een beloning voor de inspanningen die we leveren én een bekrachtiging van ons partnerschap met Schneider Electric. Tegelijk zien we het als een middel om samen nog meer business te genereren, maar – vooral ook – als een hefboom om de klanten nog meer toegevoegde waarde te bieden.” 


Over Schneider Electric

Bij Schneider Electric geloven wij dat toegang tot energie en de digitale wereld een fundamenteel mensenrecht is. We streven ernaar dat iedereen het meeste uit zijn energie en middelen kan halen, op elk moment en overal. Life Is On. 

Wij ontwikkelen digitale oplossingen die energie en automatisering combineren voor meer efficiëntie en duurzaamheid. Dankzij onze unieke technologieën voor energiebeheer, realtime automatisering, software en diensten, bieden we geïntegreerde oplossingen aan voor woningen, tertiaire gebouwen, datacenters, infrastructuur en industrieën. Deze gedeelde visie, de voortdurende wens om te innoveren ten dienste van onze missie, vormt de kern van onze waarden en brengt de wereldwijde gemeenschap samen. 

 www.se.com/be  

Over Cebeo

Cebeo uit Waregem werd in 1922 in Kortrijk opgericht door Charles Bultiauw en is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. Haar geschiedenis wordt gekenmerkt door organische groei en acquisities. Cebeo is toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, door een filialennetwerk aan te bieden gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en hoogstaande technische competentie). Sinds april 2008 staat Alexander Dewulf als CEO aan het hoofd van het Directieteam.

Cebeo maakt deel uit van de Sonepar Group

Sonepar is een onafhankelijke familiale Groep, wereldleider in de distributie van elektrisch materiaal aan professionelen, oplossingen en aanverwante diensten. Sonepar begeleidt zijn klanten op talrijke markten en realiseert, gebruik makend van de competentie en passie van zijn 46.000 medewerkers, een omzet van 24,03 miljard euro. Dankzij zijn dicht netwerk – 2800 verkooppunten actief in 48 landen op 5 continenten – en de digitale oplossingen die ontwikkeld worden, verstevigt de Sonepar Groep dagelijks zijn service voor en de relatie met zijn klanten. De ambitie: ‘La Référence’ worden voor al zijn partners.

Els Vanhonsebrouck Marketing Communication Specialist, Schneider Electric
Ward Vanhee Sr Project Manager, Two cents
Over Schneider Electric Belgium

Schneider wil iedereen de kans geven om de beschikbare energiebronnen en middelen te optimaliseren en zo te bouwen aan vooruitgang en duurzaamheid  voor ons allemaal. Dat streven wordt samengevat in ‘Life Is On’.

Schneider Electric profileert zich als digitale partner voor duurzaamheid en efficiëntie. Het bedrijf stimuleert de digitale transformatie via een integratie van internationaal toonaangevende processen en energietechnologieën, end-point to cloud geconnecteerde producten, stuurprogramma’s, software en diensten in elke fase van de levenscyclus. Zo komt Schneider Electric tot een geïntegreerd beheer van bedrijven, woningen, gebouwen, datacenters, infrastructuren en industrieën.

Schneider Electric is een bijzonder lokaal bedrijf dat internationaal actief is. Het pleit voor open normen en bouwt mee aan ecosystemen met een passie voor gemeenschappelijke waarden rond zingeving, inclusie en empowermentwww.se.com/be 

Schneider Electric Belgium
Dieweg 3
B-1180 Brussel